top of page
opera-residence-metropole-thu-thiem-property.jpg

Giỏ hàng

THE OPERA RESIDENCE
METROPOLE THỦ THIÊM

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

1 PHÒNG NGỦ

Diện tích 55m² 

 • Bán bàn giao cơ bản:

  • 10 - 11 tỷ

2 PHÒNG NGỦ

Diện tích 69 - 94m² 

 • Bán bàn giao cơ bản:

  • 12 - 16 tỷ

3 PHÒNG NGỦ

Diện tích 137m² 

 • Bán bàn giao cơ bản:

  • 21 - 35 tỷ

4 PHÒNG NGỦ

Diện tích 179m² 

 • Bán bàn giao cơ bản:

  • 45 - 55 tỷ

THE OPERA RESIDENCE - 2 PHÒNG NGỦ

Opera ban 2PN

THE OPERA RESIDENCE - 3 PHÒNG NGỦ

Opera ban 3PN

THE OPERA RESIDENCE - 4 PHÒNG NGỦ

Opera ban 4PN

 LAYOUT 3 PHÒNG NGỦ 

layout-mat-bang-3-phong-ngu-3PN-thap-B-massimo-opera-residence-metropole-thu-thiem-3B-01-0

DT tim tường: 137.64 m² | DT thông thủy: 122.87 m²

 LAYOUT 4 PHÒNG NGỦ 

DT tim tường: 179.78 m² | DT thông thủy: 163.79 m²

 LAYOUT 1 PHÒNG NGỦ 

layout-mat-bang-1-phong-ngu-1PN-thap-B-massimo-opera-residence-metropole-thu-thiem-1B-1-12

DT tim tường: 54.9 m² | DT thông thủy: 50.39 m²

 LAYOUT 2 PHÒNG NGỦ 

layout-mat-bang-2-phong-ngu-2PN-thap-B-massimo-opera-residence-metropole-thu-thiem-2B-5-12

DT tim tường: 77.65 m² | DT thông thủy: 72.46 m²

ĐỘI NGŨ THỦ THIÊM PROPERTY

thanh-vien-hien-ngo-amber-thu-thiem-property.jpg
Hiền Ngô Amber

Sales team leader

thanh-vien-uyen-le-anna-thu-thiem-property.jpg
Uyên Lê Anna

International specialist

thanh-vien-quoc-dung-ryan-thu-thiem-property.jpg
Quốc Dũng Ryan

Sales team leader

thanh-vien-truc-quan-sunny-thu-thiem-property.jpg
Trúc Quân Sunny

International specialist

thanh-vien-kim-ngan-vicky-thu-thiem-property.jpg
Kim Ngân Vicky

International specialist

thanh-vien-tuan-anh-stephen-thu-thiem-property.jpg
Tuấn Anh Stephen

Marketing strategist

bottom of page